Loading nanoRep Online Engagement with Support Software

חנייה מהנייד בחניונים

 

 

חנייה מהנייד בחניונים - לקוחות "החניון המהיר"

יציאה מהחנייה - איך לצאת מהחניונים דרך הנייד?

 1. לוקחים פתק בכניסה לחניון ומזוהים ע"י המצלמה.
 2. מקבלים הודעה לנייד שהרכב זוהה בכניסה, עם קישור להפעלת החניה.
 3. מפעילים את החניה בלחיצה על הקישור ללא כל פעולה נוספת.

ביציאה מקבלים הודעה עם סכום החיוב, וחשבונית בגינה תשלח למייל.

 

 • בכניסה לחניון מהיר, ישלח החניון הודעה לפנגו+. על כניסת המנוי לשירות לחניון, ברישום לשירות מאשר הלקוח לפנגו+ לקבל מידע מהחניונים המשתתפים בשירות, בנוגע למספר רכבו וכניסתו למי מהחניונים המשתתפים בשירות זה.
 • אישורך זה יהווה אישור לאמור אף כלפי בעלי החניונים המשתתפים בשירות ומפעיליהם.
 • רצוי לשמור את כרטיס החניה למקרה הצורך

 

לקוחות פנגו+ מזדמנים (בחניונים ללא מצלמה בכניסה ולמי שטרם הצטרף ל"חניון המהיר")

להחנות בחניונים דרך הנייד - בכניסה לחניון, על גבי כרטיס החניה, יופיע קוד "פנגו+":

 1. את הקוד המופיע על גבי הכרטיס הזינו באפליקציה, בשדה המתאים. מומלץ לבצע תהליך תשלום בגין החניה לאחר הכניסה לחניון ולא לחכות ליציאה.
 2. המתינו לקבלת  הודעה  חוזרת, המאשרת את התשלום. 
 3. ביציאה מהחניון הכניסו את כרטיס החניה לבולען במחסום היציאה.(בחלק מהחניונים, מצלמת היציאה תזהה ששילמתם ותפתח את השער באופן אוטומאטי)
 4. סעו לשלום.

 

 • תעריף החניה נקבע על ידי הנהלת החניון.
 • הפעלת חניה באמצעות השירות הינה בעלות של 1 ₪ להפעלה (חינם למנויי pango simple)
 • במידה ואין קליטה או תקשורת אינטרנט בחניון, יש להזין את הקוד מחוץ לחניון.