Loading nanoRep Online Engagement with Support Software

שירות מדיניות ארגון

 

 

שירות מדיניות הארגון, מיועד לעסקים/ציי רכב , ומאפשר לארגון לקבוע את מדיניות הוצאות החניה ולבצע בקרה יעילה על חניות בכחול – לבן וחניות בחניונים :

  1. הגבלת ימים ושעות. לדוגמא: החניה מותרת רק בימים א'-ה' בין השעות 9:00 ל- 19:00
  2. הגבלת אזורי חניה.  לדוגמא: ניתן לקבוע את הערים בהם מותר לנהג לחנות: חיפה, נצרת וטבריה.
  3. הגבלת זמן החניה. לדוגמא: הגדרת זמן מינימום של 90 דקות. לאחר זמן זה החניה תסתיים אוטומאטית.
  4. הפרדה בין חניות עסקיות לפרטיות. נהג שיבחר חניה פרטית, יועבר באופן אוטומאטי לחשבונו הפרטי והגבלות הארגון לא יחולו עליו.
  5. חלוקת הוצאות החניה לפי מחלקות/אגפים.
  6. השירות פעיל בחניה בכחול לבן וגם בחניונים

נהג שיפעיל חניה, בזמן או במקום שאינם תואמים למדיניות הארגון, ינותב באופן אוטומאטי ע"י המערכת לביצוע חניה פרטית. במידה ולנהג אין חשבון פרטי, הוא יופנה למוקד שירות הלקוחות או לאתר להקמת חשבון כזה.

------------------------------------------------------------------------------------------

מחיר שירות מדיניות הארגון, הינו 3.50 ש"ח לרכב לחודש.