Loading nanoRep Online Engagement with Support Software

חניה בכחול לבן

מערכת פנגו (Park & Go) הינה מערכת החניה דרך הנייד המתקדמת בעולם, המאפשרת לכם לשלם עבור זמן החניה שלכם בכחול לבן דרך הטלפון הסלולרי ללא צורך בכרטיסי חניה או מדחנים. שירות חניה דרך הסלולרי הינו שירות פשוט, חסכוני וידידותי למשתמש.

שירות חניה מהסלולרי ניתן ללא דמי מנוי וללא התחייבות. העלות לשירות חניה מהסלולרי היא בגין זמן החניה בפועל, מה שהופך את השימוש בשירות ליעיל והחסכוני ביותר מכל אמצעי התשלום האחרים העומדים היום לרשות צרכן חניה.

שירות פנגו חניה דרך הנייד הוא שירות כלל ארצי המאפשר לכם לחנות את הרכב בכחול לבן בכל ערי ישראל בהן קיימת חניה מוסדרת בתשלום ע"פ תעריפים והשעות הרלוונטיות לאותה רשות.  

מערכת פנגו (Park & Go) הינה מערכת החניה דרך הנייד המתקדמת בעולם, המאפשרת לכם לשלם עבור זמן החניה שלכם בכחול לבן דרך הטלפון הסלולרי ללא צורך בכרטיסי חניה או מדחנים. שירות חניה דרך הסלולרי הינו שירות פשוט, חסכוני וידידותי למשתמש.

שירות חניה מהסלולרי ניתן ללא דמי מנוי וללא התחייבות. העלות לשירות חניה מהסלולרי היא בגין זמן החניה בפועל, מה שהופך את השימוש בשירות ליעיל והחסכוני ביותר מכל אמצעי התשלום האחרים העומדים היום לרשות צרכן חניה.

שירות פנגו חניה דרך הנייד הוא שירות כלל ארצי המאפשר לכם לחנות את הרכב בכחול לבן בכל ערי ישראל בהן קיימת חניה מוסדרת בתשלום ע"פ תעריפים והשעות הרלוונטיות לאותה רשות.