Loading nanoRep Online Engagement with Support Software

שאלות נפוצות

מהו שירות תזכורת אישית?

ברוב הרשויות המקומיות קיים זמן חניה מקסימאלי בכחול לבן.
לדוגמה, זמן החניה המקסימאלי בתל אביב הינו 3 שעות, לפיכך לאחר שלוש שעות
במערכת תסתיים החניה באופן אוטומאטי, בהתאם למדיניות הרשות המקומית.
פנגו+, מעניקה שירות מתקדם, שמטרתו העיקרית היא למנוע דוחות חניה מיותרים, וזאת ע"י התראה אישית וידידותית למשתמש כ- 15 דקות לפני סיום זמן החניה.
ההתראה תישלח אליכם באמצעות SMS או בשיחת טלפון, לנוחותכם. במידה ואתם מעוניינים להאריך את זמן החניה, כל שעליכם לעשות הוא להאריך את זמן החניה באמצעות האפליקציה  או לסיים את החניה ולהפעיל אותה מחדש באמצעות חיוג נוסף ל- 4500*.

מחיר השירות הינו 4.50 ש"ח בלבד לחודש לרכב ללא הגבלה של מספר התזכורות.
השירות משמש כסוג של תעודת ביטוח עבורכם ומסייע לכם להימנע מדו"ח חניה יקר ומיותר.
שירות תזכורת אישית - חניה ללא דוחות וללא דאגות.