Loading nanoRep Online Engagement with Support Software

איך זה עובד?

 

כדאי ליהנות מהשירות, כל שעליך לעשות:
 

  • להגיע לאחת מתחנות הפנצ'ריה המפורטות באפליקציית פנגו+ (בלשונית תיקון פנצ'ר)  או באתר.
  • להזדהות באמצעות מספר הרכב הפרטי הרשום לשירות תיקון פנצ'ר.
  • הפנצ'ר ברכבך יתוקן ללא כל תשלום נוסף.