Loading nanoRep Online Engagement with Support Software

מהו תיקון פנצ'ר?


שירות המאפשר ללקוחות פנגו+, המנויים לשירות במועד התיקון המבוקש, לתקן פנצ'ר  ברכב פרטי בבעלות פרטית, בכל אחת מהתחנות לתיקון פנצ'ר המפורטות באפליקציית פנגו+ או באתר .
עלות השירות-  1 ש"ח לחודש, לכל רכב פרטי שבחשבון המנוי (רכבים קיימים או כאלו שיתווספו בעתיד).
תיקון הפנצ'ר יבוצע ללא עלות השתתפות עצמית, וללא הגבלה על כמות התיקונים.