Loading nanoRep Online Engagement with Support Software

לחצן משטרה

לחיצה אחת והעזרה בדרך, איפה שלא תהיה...

 

לראשונה בעולם:

"לחצן משטרה" מעניק לך אפשרות ליצור קשר עם משטרת ישראל ולאפשר להם לראות את מיקומך המדויק בעת צרה ומקרי חירום, מכל מקום בארץ.

 

בעת לחיצתך על "לחצן משטרה" יבוצע חיוג למשטרת ישראל (100).

באמצעות חיוג בחייגן המשטרה- אפליקציה הפועלת בשיתוף משטרת ישראל ומתוך אפליקציית פנגו+, המוקדן יכול לצפות בזמן אמת במיקומך המדויק ובכך חוסך זמן תחקור בהבנת מהות האירוע, רמת מהימנותו במיקום הפונה בזמן אמת ותוך כדי תנועה, כך שמגשר על קושי באיכות ויכולת שמע וקליטה.
בנוסף,  היישום החדש מקצר את זמני שיגור והגעת ניידת  לפי מיקום וקירבה.

השירות ניתן כשירות בלעדי ללקוחות פנגו+ והגישה אליו מתוך האפליקציית פנגו+ וללא תשלום.

 

pango-distress03-2pango-distress01-2pango-distress02-2

 

בשימוש בשירות, המנוי מעניק הסכמתו להעברת פרטיו ולרבות מיקומו וכן כל פרט אשר יידרש ע"י משטרת ישראל לצורך טיפול יעיל בקריאה. לשם קבלת השירות, על שירות המיקום במכשיר להיות מופעל. משטרת ישראל מתחייבת שלא תעשה שימוש אחר בנתוני מהירות הנסיעה, לאחר סיום מצב החירום. בכפוף למידע באפליקציה (i).