Loading nanoRep Online Engagement with Support Software

הפעלה וסיום חניה

 

 הפעלת חניה ניתן לבצע במספר דרכים:

  • באמצעות אפליקציית האייפון והאנדרואיד.

    

  • בחיוג ל- 4500* ממכשיר הנייד, וביצוע פעולות בהתאם להנחיות המענה הקולי. שימו לב! בסוף התהליך יש לאשר את החניה ע"י לחיצה על מקש 1.

   (עלות זמן אויר, בהתאם להסכם עם חברת הסלולר)

 

  • באופן מקוון, באתר האינטרנט, באמצעות כניסה לחשבונכם

   (הפעלת החניה דרך האתר ללא עלות).

 

 

 

סיום חניה ניתן לבצע במספר דרכים:

 

  • באמצעות אפליקציית האייפון והאנדרואיד.
  • בחיוג ל- 4500* מהמכשיר הנייד וביצוע פעולות בהתאם להנחיות המענה הקולי.
  • באופן מקוון, באתר האינטרנט, באמצעות כניסה לחשבונכם.