Loading nanoRep Online Engagement with Support Software

פנגו+ מציע שירותי תיקון פנצ'ר

 פנגו+ מציעה ללקוחותיה שירות תיקון פנצ'רים זול ונוח!

גיליתם פנצ'ר בגלגל באמצע הנסיעה?

במקום לתקן את הפנצ'ר ולהחליף את הגלגל בעצמכם, תחסכו את פירוק הגלגל, הסחיבה וההרכבה של הגלגל הרזרבי, למה להתלכלך ולהסתבך? פשוט הצטרפו לשירות תיקון פנצ'ר של פנגו.

שירות זה מאפשר ללקוחות פנגו+, המנויים לשירות , לתקן פנצ'ר ברכב פרטי (רכב הנמצא בבעלות פרטית), בכל אחת מהפנצ'ריות המפורטות באפליקציית פנגו+ או באתר, בהתאם למועד התיקון המבוקש .

עלות שירות תיקון התקרים היא 1 ש"ח לחודש בלבד. זאת עבור כל רכב פרטי שנכלל בחשבון המנוי, (רכב/ים קיימים ו/או רכבים שיתווספו בעתיד). תיקון הפנצ'ר יבוצע ללא עלות השתתפות עצמית

*אין הגבלה על כמות התיקונים.

 

הרשמה לשירות תיקון פנצ'רים של פנגו+

תוכלו להירשם לשירות תיקון פנצ'ר בקלות, דרך אפליקציית פנגו+.

• בכדי ליהנות מהשירות, כל שעליכם לעשות הוא להגיע לאחת מתחנות תיקון הפנצ'ר. הפנצ'ריות מפורטות באפליקציית פנגו+ (הרשימה מפורטת בלשונית תיקון פנצ'ר וגם באתר האינטרנט שלנו).

• כל שעליכם לעשות הוא להזדהות באמצעות מספר הרכב הרשום לשירות תיקון פנצ'ר, ולא תחויבו בכל תשלום נוסף על התיקון בתחנת המספקת את השירות.

חשוב לדעת:

• שירות תיקון פנצ'ר יינתן לרכב פרטי בבעלות פרטית בלבד, למעט: מונית, רכב אספנות, רכב בבעלות חברת ליסינג או חברה להשכרת רכב, רכב שמשקלו מעל 4 טון, רכב דו גלגלי, כלי תחרותי המשמש לנהיגה ספורטיבית, רכב שצמיגיו ניזוקו בכביש לא סלול ורכב שבעליו עשה שימוש לרעה ו/או בחוסר תום לב בזכאותו.על אף האמור לעיל, רכב פרטי בבעלות חברה קטנה המעסיקה עד 10 עובדים ומחזיקה בבעלותה עד 10 רכבים פרטיים לכל היותר, יהא זכאי לשירות תיקון פנצ'ר, בכפוף לאישור פנגו+. יובהר, כי רישומי BDI בדבר נתוני חברה קטנה כאמור לעיל, ישמשו ראיה לכאורה לנכונותם.

• לקוח פנגו+, לא יוגבל במסגרת זמן כלשהי למימוש התיקון ו/או בכמות התיקונים, למעט, בהתאם להוראות משרד התחבורה בדבר תיקון תקרים.

• בעת הצטרפותך לשירות תיקון פנצ'ר הינך מאשר העברת מידע דו-כיוונית בין פנגו+ לתחנות המשתתפות בשירות, אודות רכביך הפרטיים.

• האחריות המלאה, היחידה והבלעדית לכל עניין הקשור בשירות תיקון פנצ'ר הינה של מפעיל התחנה המשתתפת בשירות.

• פנגו+ תהא רשאית להתקשר עם מפעילים אחרים או נוספים לצורך מתן שירות תיקון פנצ'ר.

• פנגו+ תהא רשאית לבטל את שירות תיקון פנצ'ר בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.