Loading nanoRep Online Engagement with Support Software

תיקון פנצ'ר - שירות

 שירות תיקון פנצ'ר:

חדש! שירות תיקון פנצ'ר ב-1 ₪ בלבד! 

שירות המאפשר ללקוחות פנגו+, המנויים לשירות במועד התיקון המבוקש, לתקן פנצ'ר  ברכב פרטי בבעלות פרטית, בכל אחת מהתחנות לתיקון פנצ'ר המפורטות באפליקציית פנגו+ או באתר .

עלות השירות-  1 ש"ח לחודש, לכל רכב פרטי שבחשבון המנוי (רכבים קיימים או כאלו שיתווספו בעתיד).

תיקון הפנצ'ר יבוצע ללא עלות השתתפות עצמית, וללא הגבלה על כמות התיקונים.

 

לרישום לשירות תיקון פנצ'ר, כנסו לאפליקציית פנגו+

  

תיקון פאנצ'ר - כדי ליהנות מהשירות, כל שעליך לעשות:

 

 • להגיע לאחת מתחנות הפנצ'ריה המפורטות באפליקציית פנגו+ (בלשונית תיקון פנצ'ר)  או באתר. 
 • להזדהות באמצעות מספר הרכב הפרטי הרשום לשירות תיקון פנצ'ר.
 • הפנצ'ר ברכבך יתוקן ללא כל תשלום נוסף.

 

חשוב לדעת:

 

 • שירות תיקון פנצ'ר יינתן לרכב פרטי בבעלות פרטית בלבד, למעט: מונית, רכב אספנות, רכב בבעלות חברת ליסינג או חברה להשכרת רכב, רכב שמשקלו מעל 4 טון, רכב דו גלגלי, כלי תחרותי המשמש לנהיגה ספורטיבית, רכב שצמיגיו ניזוקו בכביש לא סלול ורכב שבעליו עשה שימוש לרעה ו/או בחוסר תום לב בזכאותו.על אף האמור לעיל, רכב פרטי בבעלות חברה קטנה המעסיקה עד 10 עובדים ומחזיקה בבעלותה עד 10 רכבים פרטיים לכל היותר, יהא זכאי לשירות תיקון פנצ'ר, בכפוף לאישור פנגו+. יובהר, כי רישומי BDI בדבר נתוני חברה קטנה כאמור לעיל, ישמשו ראיה לכאורה לנכונותם.
 • לקוח פנגו+, לא יוגבל במסגרת זמן כלשהי למימוש התיקון ו/או בכמות התיקונים, למעט, בהתאם להוראות משרד התחבורה בדבר תיקון תקרים.
 • בעת הצטרפותך לשירות תיקון פנצ'ר הינך מאשר העברת מידע דו-כיוונית בין פנגו+ לתחנות המשתתפות בשירות, אודות רכביך הפרטיים.
 • האחריות המלאה, היחידה והבלעדית לכל עניין הקשור בשירות תיקון פנצ'ר הינה של מפעיל התחנה המשתתפת בשירות.
 • פנגו+ תהא רשאית להתקשר עם מפעילים אחרים או נוספים לצורך מתן שירות תיקון פנצ'ר.
 • פנגו+ תהא רשאית לבטל את שירות תיקון פנצ'ר בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • לקוח פנגו+, המבקש לממש את שירות תיקון פנצ'ר, נותן הסכמתו לקבלת דיוור ישיר מאת פנגו+.
 • ההצטרפות לשירות תיקון פנ'צר הינה בכפוף לתנאי השימוש הרשומים במסמך סיכום עסקה של המצטרפים לשירות.
 • ניתן יהיה לממש את השירות בתוך 24 שעות ממועד הרישום.