תקנון מבצע הדרן

תקנון מבצע הדרן – חודש "כחול לבן" מתנה*

1. הגדרות

1.1. "הדרן" – אחד מסניפי רשת הדרן הכוללת 1 סניפים בכנפי נשרים 60 ירושלים.
1.2. "לקוח חדש" – כל מי שאינו מנוי על שירותי פנגו פיי אנד גו בע"מ בתקופת המבצע (להלן: "פנגו"), למען הסר ספק, לקוח שהיה קיים וביטל את המנוי מסיבה כלשהי לפני מועד פרסום המבצע, ייחשב לעניין זה כלקוח חדש. עוד יובהר כי לקוחות עסקיים אינם יכולים להיות לקוח חדש.
1.3. "המבצע" – לקוח חדש אשר יצטרף בין התאריכים 1 עד 25 לאוגוסט 2017, יהיה זכאי לזיכוי בגין חניה בכחול לבן עד לגובה של 100 ₪ ובהתאם לשימוש בפועל במהלך חודש ספטמבר. למען הסר ספק יובהר, כי המבצע הינו לחניה בכחול לבן ובחודש ספטמבר בלבד.
1.4. "חודש המבצע" – מתאריך 1.8.2017 ועד לתאריך 25.8.2017.
1.5. "מועד הזיכוי" – 26.8.2017 עד 25.9.2017, דהיינו, הלקוח יחוייב בחודש ספטמבר כרגיל, ובסופו יקבל זיכוי בהתאם לשימוש בפועל ועד לסכום של 100 ₪.

2. התנאים
2.1. שווי ההטבה לא יעלה על 100 ₪ ובהתאם לשימוש בפועל.
2.2. הטבה אחת ללקוח לחודש אחד בלבד. 
2.3. המבצע ללקוחות פרטיים בלבד.
2.4. לקוח חדש שהצטרף בתקופת המבצע, יזוכה במועד הזיכוי בסך של עד 100 ₪ ובהתאם לשימוש בפועל, בגין חניות בכחול לבן שביצע בחודש המבצע. 
2.5. הלקוח יקבל בחודש הזיכוי שירות "פנגו סימפל" במתנה. השירות כולל בתוכו סיום חניה אוטומטי באמצעות "זזתי", תזכורת להארכת וסיום חניה, אפשרות לחנות בחניונים ללא עמלת הפעלה וגם שירות "איפה האוטו" והכל בכפוף לתנאי השימוש באתר או באפליקציה. 
למען הסר ספק, לקוח אשר נרשם במועד הרישום לשירות "פנגו סימפל", ייהנה גם מחודש במתנה.

3. מקום המימוש
הזיכוי יתבצע אוטומטית לחשבון הלקוח החדש במועד הזיכוי.