שיטת החישוב

 

 • חישוב התשלום מבוסס על 6 טווחי נסיעה המגדירים את 6 קודי מחיר לנסיעה הבודדת. לכל קוד מחיר נקבעה תקרת תשלום יומית.
 • מדי יום יבוצע חישוב של כלל הנסיעות שבצעתם באותה יממה על בסיס מחיר נסיעה בודד, סכום זה יושווה אל מול העלות המרבית היומית לחיוב ע"פ מרחק הנסיעה הארוך ביותר שנסעתם באותה יממה. 
 • נסיעות שמבוצעת במדרגת מרחק של 15 ק"מ בלבד ובטווח של 90 דקות מרגע התיקוף הראשון, כולל מעברים בין קווי השירות תחשבנה כנסיעה אחת
 • אנחנו נשווה ונחייב אתכם בסכום הנמוך יותר מבין השניים.

 

הסכום המירבי היומי לחיוב אם נסעתם רק באוטובוס/ים ו/או מטרונית:

הסכום המירבי היומי לחיוב אם נסעתם במהלך היממה גם באוטובוס/ים ו/או במטרונית וגם ברכבת ישראל:

מדי חודש תוכלו ליהנות מהנחה נוספת אם סכום הנסיעות החודשי שלכם יעלה על 200  ש"ח 
(מדרגות ההנחה החודשית מתייחסות לסכום כלל החישובים היומיים באותו חודש חיוב  מ-25 לחודש בשעה 00:00:00 ועד 24 לחודש העוקב בשעה 23:59:59)

זכאות להנחה

 • נוסעים המשתייכים לקבוצות הזכאיות להנחות דומגאת אזרחים ותיקים, נוער, ילדים, זכאי ביטוח לאומי, סטודנטים יוכלו ליהנות מהנחה בתוקף זכאותם.
 • סטודנטים ייהנו מהנחה המקסימאלית של -33%
 • אזרחים ותיקים זוכים פעמיים
  מעבר להנחה במחירי הנסיעה, תקרת החיובי היומי של אזרחים ותיקים נמוכה יותר

 

לפירוט פרופילים ואחוזי הנחה לחץ כאן

שימו לב!

 • חישוב התשלום יחול רק על הנוסע שמספר הטלפון שייך לו ונרשם לשירות, נוסעים נוספים באותה נסיעה יחויבו במחיר הנסיעה המלא ללא הנחות.
 • ילדים עד גיל 5 – פטורים מתשלום הנסיעה בתחבורה הציבורית