פרופילים שזכאים להנחה

חלק מהנוסעים זכאים לנסיעות בתחבורה ציבורית במחירי הנחה או בחינם. להלן רשימת הפרופילים המיוחדים שתוכל למצוא ב-Moovit, יחד עם גובה ההנחה והמסמכים הנדרשים להפעלתם. ניתן לבחור עד שני פרופילים שכאלה להפעלת ההנחות בעת הרישום לשירות או מתוך "החשבון שלי" באפליקציית Moovit.

פרופיל סטודנט
גובה ההנחה: 33%
מסמכים נדרשים: אישור לימודים ממוסד לימודים לשנת הלימודים הנוכחית. תעודת סטודנט משנת הלימודים הנוכחים או הקודמת או אישור תשלום משנת הלימודים הנוכחית                       

פרופיל נוער (עד גיל 18)
גובה ההנחה: 50%
מסמכים נדרשים: תעודת זהות של הורה יחד עם הספח או תעודה מזהה של הנוסע – ת"ז, רשיון נהיגה או דרכון (לאישור רגיל)

פרופיל אזרח ותיק
נשים מגיל 60 וגברים מגיל 65, הזכאות להנחה מתחילה שנתיים לפני גיל הזכאות לתעודת אזרח ותיק
גובה ההנחה: 50%
מסמך נדרש: תעודה מזהה – ת"ז, רשיון נהיגה או דרכון (לאישור גיל)

פרופיל נכה
גובה ההנחה: 33%
מסמך נדרש: תעודת נכה או מכתב מביטוח לאומי; או תעודת חבר בארגון נכי צה"ל עם נכות רפואית של 50% ומעלה; או תעודת חבר בארגון נפגעי פעולות איבה עם נכות רפואית של 50% ומעלה

פרופיל זכאי ביטוח לאומי
גובה ההנחה: 33%
מסמך נדרש: אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבאות או השלמת הכנסה – כולל תאריך ותוקף

פרופילים שזכאים לנסיעה חינם:

פרופיל לקוי ראיה
מסמך נדרש: תעודת עיוור/ לקוי ראיה מטעם משרד הרווחה

פרופיל שירות לאומי או שנת שירות
מסמך נדרש: תעודת מתנדב בשירות לאומי מטעם רשות השירות הלאומי אזרחי

פרופיל שירות ללא תשלום (של"ת) או קדם צבאי (קד"צ)
מסמך נדרש: שם הנוסע מופיע ברשימה הכוללת אישור חתום ועם חותמת ממשרד הביטחון

פרופיל חבר כנסת (בעבר ובהווה)
מסמך נדרש: תעודת חבר כנסת או תעודת גמלאי חבר כנסת

פרופיל משמר הכנסת
מסמך נדרש: תעודת עובד עם תמונה מטעם משמר הכנסת

 שים לב, שהפרופיל הינו אישי לבעל החשבון, וכל נוסע שתוסיף לנסיעה בעת תיקוף הכרטיסים יחוייב במחיר מלא  - ולא במחיר הנחת הפרופיל שלך.