צינברי-שקמים

כניסה מחוף צינברי או חוף שקמים, כנרת