כורסי-לבנון

כניסה מחוף כורסי, יציאה גם מחוף לבנון