תנאי שירות

תנאי שירות פנגו סימפל

"Pango Simple" חבילה אשר מעניקה הגנה מפני דו"חות באמצעות שירות סיום חניה אוטומטי או בתזכורת לסיום והארכת חניה, מאפשרת לשלם בקלות ובמהירות עבור חניה בחניונים, ללא עמלת הפעלה, ומסייעת במציאת מיקום החניה האחרונה בפנגו עם שירות "איפה האוטו".

השימוש בשירות כפוף לתנאי השימוש הכלליים, מדיניות הפרטיות, לתנאי שירות אלו ולמידע המופיע באתר האינטרנט של פנגו בכתובת www.pango.co.il.

יובהר כי תנאי שירות אלה יחולו הן על בעל החשבון והן על נהגים בחשבון, אשר מפעילים חניה עבור רכבים בחשבון המנוי לשירות "Pango Simple" ובאחריות בעל החשבון להביא תנאים אלה לידיעתם.

 

1. להלן הסבר בנוגע לחבילת "Pango Simple":

חבילת "Pango Simple" כוללת מספר שירותים:

 • שירות "זזתי" בהתאם לבחירת בעל הנייד ביחס לרכב בחשבון המנוי לשירות, נותן התרעה על ידי הודעה  באפליקציה בדבר חניה פעילה או מסיים את החניה באופן אוטומטי עם התחברות מחדש להתקן ה-Bluetooth ברכב או עם התרחקות הרכב מהמקום בו הופעלה החניה ובהתאם למהירות הרכב, כמפורט להלן.
 • שירות התזכורת האישית כולל תזכורת בSMS ו/או הודעה קולית על חניה פעילה שעה מרגע הפעלתה ותזכורת רבע שעה לפני סיום החניה (בהתאם למדיניות הרשות בה חונה הרכב).
 • שירות "החניון המהיר" מאפשר יציאה מהירה מחניונים ללא צורך לשלם בעמדת התשלום, אלא באמצעות קליק אחד דרך פנגו אשר יחייב את את התשלום באמצעות פרטי התשלום המעודכנים במערכות פנגו.

      במסגרת השירות, עם כניסת רכבך לחניון המשתתף בשירות, תקבל הודעת SMS לטלפון הנייד המעודכן במערכות החברה, אשר בו יהיה לינק שלחיצה עליו תיתן הוראה לתשלום של החניה באופן אוטומטי עם יציאת רכבך מהחניון.

לבעל חשבון המנוי לשירות זה התשלום בחניונים באמצעות פנגו הינו ללא עמלת הפעלת חניה.

 • שירות איפה האוטו עוזר במציאת מיקום החניה האחרונה בגינה ביקש נהג בחשבונך לשלם אגרת חניה באמצעות פנגו - החניה תוצג על גבי מפה, ותאפשר לו לנווט חזרה לאוטו.

2. חשוב לדעת- Pango Simple כללי:

 • הרישום לחבילה הינו עבור כל רכב בחשבון. כל רכב שיתווסף לחשבון יתווסף גם לחבילה זו באופן אוטומאטי ויחוייב בגינה.
 • ברישום לשירות ישאר בעל החשבון לפנגו לשלוח אליו הודעות שירות בצורת הודעות PUSH ו/או הודעות SMS בגין חבילת Pango Simple, כגון, אך לא רק, הודעה על אישור חברת האשראי לתשלום והודעה כי התשלום אושר והינך רשאי לצאת מהחניון.
 • כדי ליהנות מהשירותים בחבילה זו על בעל החשבון ו/או על הנהגים בהמפורטים בחשבון יהיה לוודא כי מכשירם ו/או חשבון הטלפון הנייד שברשותם מסוגל לקבל מסרונים כאמור. למען הסר ספק, לא תתקבל כל טענה כי בעל החשבון ו/או נהג בחשבונו אינו נהנה מהשירותים כאמור, במידה שמכשיר הטלפון הנייד ו/או תוכנית הסלולר שברשותו אינם מאפשרים קבלת מסרונים (לרבות טלפונים ו/או תוכניות "כשרות").

3. השירותים הניתנים בחבילת Pango Simple:

א. שירות "זזתי-סיום חניה אוטומטי"

לידיעתך, שירות זזתי הינו שרות מבוסס Bluetooth המופעל בעת התחברות מחדש להתקן בכפוף לתנאים שלהלן:

פעולות נדרשות לשם הפעלת השירות דרך התקן ה -Bluetooth  ברכבך:

 1. הפעלה וכיבוי של שירות "זזתי" ניתן לבצע בהגדרות האפליקציה.
 2. יש להפעיל את התקן ה-Bluetooth  הן במכשיר הסלולארי של בעל החשבון ו/או הנהג והן ברכב.
 3. יש לוודא כי כפתור "זזתי" פועל במסגרת מסך ההגדרות באפליקציה, טרם הפעלת השרות.
 4. יש להיכנס למסך הגדרות האפליקציה ולהפעיל את כפתור "הגדרות בלוטות' עבור "זזתי"- סיום חניה אוטומטי. הכפתור יפתח את מסך הגדרות בלוטות'. לאחר זיהוי התקן ה- Bluetooth  יש לאשר את ההתחברות להתקן.

לוודא כי הפעולות לעיל הנדרשות לשם הפעלת השרות וטרם להפעלת החניה בוצעו. ככל שלא בוצעו פעולות אלה לא תעמוד לבעל החשבון ו/או לנהג בחשבונו כל טענה כנגד פנגו, במידה ושירות "זזתי" לא התריע לאחר תזוזת הרכב.

א. תשומת ליבך כי ככל ואין ברשות בעל החשבון או נהג בחשבון התקן Bluetooth , אזי ייתכן והשרות יהא פעיל עבורם באמצעות שירותי המיקום, וזאת בכפוף לאמור להלן:

 1. תקינות השרות תלויה בהפעלה ה-GPS וברמת הדיוק שלו במכשיר, לפיכך יש לוודא שהמכשיר מחובר ל- GPS. עליך לאשר לאפליקציה לזהות את מיקומך ולוודא שה-GPS זיהה את מיקום הפעלת החניה.
 2. על מנת להגדיר - יש להיכנס להגדרות > שירותי מיקום > לאתר את פנגו ולוודא שהלחצן מופעל. כמו כן עליכם לאשר קבלת נוטיפיקציות לנייד.

חשוב לדעת- שירות "זזתי" באפליקציה:

א. שירות זזתי ניתן רק בהפעלת חניה באמצעות טלפונים ניידים המבוססים על מערכות ההפעלה iOS (iPhone) ואנדרואיד.
ב. כיבוי או הפעלה מחדש של שירות "זזתי", ניתן לבצע באפליקציה, במסך  ההגדרות באפליקציה. כיבוי והפעלה של שירות סיום החניה האוטומטי, ניתן לבצע במסך החניה (יש צורך לוודא ששירות זזתי פועל טרם הפעלת החניה, על מנת ששירות סיום החניה האוטומטי יפעל).

ג. הודעת שירות "זזתי" תתריע פעם אחת בעת התחברות מחדש להתקן ה- Bluetooth או לאחר שתזהה תזוזת הרכב עם חניה פעילה, באחת מהצורות שלהלן, בהתאם לבחירת המשתמש בעל הטלפון הנייד:

 • התראה קולית (למעט כשהמכשיר על שקט/רטט) כי הרכב יצא מהחניה והחניה עדיין פעילה.
 • הודעה קולית (למעט כשהמכשיר על שקט/רטט) על סגירת החניה הפעילה לאור תזוזת הרכב או התחברות מחדש להתקן ה-Bluetooth.

במקרה של סיום אוטומטי של החניה, תשלח גם הודעת SMS לטלפון הנייד ממנו הופעלה החניה.

 • השירות זמין רק לחניה פעילה אחת למספר טלפון נייד מסוים (ביחס לאפליקציה הפעילה באותו טלפון נייד). היה והופעלו שתי חניות מאותה אפליקציה המותקנת בטלפון נייד אחד, השירות יינתן רק לחניה הראשונה שהופעלה.
 • השירות לא זמין במקרה בו נבחרה באפליקציה רשות מקומית שונה מהבחירה האוטומטית של המערכת. במקרה בו מדובר באזור "תפר" בין רשויות מקומיות, השירות יפעל בכל אחת מהרשויות אשר תוצענה על ידי האפליקציה בלבד.
 • השירות אינו פעיל במקרה של הפעלת חניה חודשית או יומית.
 • אם יפעיל בעל החשבון ו/או נהג בחשבון את שירות זזתי למרות הסייגים האמורים לעיל, לא תעמוד להם כל טענה כנגד פנגו, במידה ושירות "זזתי" לא התריע לאחר תזוזת הרכב או לא הפסיק את החניה באופן אוטומטי, בהתאם לבחירת בעל המכשיר הנייד. 
 • בשירות "זזתי" המבוסס GPS, על מנת שלא לקצר לבעל החשבון ו/או לנהג בחשבון את אורך חיי הסוללה במכשיר הנייד, המערכת מבצעת דגימה של מיקום הרכב ומהירותו אחת למספר דקות, אשר על כן, יכול שתעבורנה מספר דקות (כ-10 דק') בטרם תתקבל התרעה על תזוזת הרכב מבלי שהופסקה החניה וזאת אף אם הרכב התרחק ממיקום חנייתו. במהלך דקות אלה יחויב בעל החשבון עבור חניה פעילה.

לבעל החשבון לא תעמוד כל טענה כנגד פנגו בגין החיוב עבור הדקות שבין תזוזת הרכב לבין התרעת שירות "זזתי" על חניה פעילה או לבין כיבוי החניה האוטומטית בפועל.

 • הגדרת התקן Bluetooth חדש תחת ההתקן הקיים באפליקציית פנגו, תביא לסיום החניה הפעילה באמצעות ההתקן החדש.

התקן ה- Bluetooth המוגדר באפליקציית פנגו מוגדר עבור המכשיר הסלולארי ממנו בוצעה ההגדרה ו/או הרכב ממנו בוצעה ההגדרה. ככל ובוצעה החלפת מכשיר סלולארי ו/או החלפת רכב, על בעל החשבון ו/או הנהג בחשבון מוטלת החובה להגדיר את התקן ה-Bluetooth -מחדש. ככל שלא יפעל להגדרת התקן Bluetooth מחדש לא תעמוד לו כל טענה בגין כך כנגד פנגו.


מקרים בהם ייתכן כי שרות זזתי לא יתריע על חניה פעילה ו/או שירות סיום החניה האוטומטי לא יפסיק את חניית הרכב:

 • במקרים בהם קיימת בעיה אצל ספק השירותים הסלולאריים כגון בעיות ברשת הסלולארית, רשת האינטרנט, בעיית זיהוי מיקום (לרבות במקרה בו שירות המיקום (GPS) כבוי במכשיר מפעיל השירות), קליטת לוויינים, תקלות במכשיר וכד'.
 • במקרים בהם מהירות הנסיעה אינה עולה על 30 קמ"ש ו/או מרחק הנסיעה אינו עולה על קילומטר אחד.
 • במקרים בהם הפעלת החניה אינה נעשית בקרבת מקום החניה.
 • במידה והטלפון הנייד ממנו הופעלה החניה ושירות זזתי, אתחל עצמו (כיבוי יזום, עדכון גרסה, נגמרה הסוללה וכיוצא באלו) במהלך חניה פעילה.
 • בשימוש בהתקן Bluetooth נייד– כל התחברות מחדש להתקן שתעשה בפרק זמן של עד 5 דקות ממועד הפעלת החניה לא תסיים את החניה באופן אוטומטי ולא תתריע על "זזתי", אלא תמשיך לפעול עד ההתחברות הבאה להתקן הנייד (בחלוף 5 דקות).
 • בחסימת האפליקציה לעבודה ברקע ע"י מערכת ההפעלה ו/או ע"י תוכנות אחרות המופעלות על גבי מערכת ההפעלה ו/או ע"י המשתמש ו/או ע"י כל גורם זר אחר.

למען הסר ספק, שירות "זזתי" הינו שירות עזר לנהג המותנה וכפוף לתנאים שונים ומורכבים.

ככל ושירות "זזתי" לא התריע לאחר תזוזת הרכב או לא כיבה את החניה באופן אוטומטי, במקרים המנויים לעיל או במקרים שאינם בשליטת פנגו, לא תעמוד למנוי כל טענה כנגד פנגו.

מקרים בהם ייתכן כי שרות "זזתי" ו/או סיום חניה אוטומטי יפעל ללא בקשת המשתמש:

 • פנגו ממליצה שלא להפעיל את שירות זזתי בשימוש בשירות "זזתי" המבוסס על GPS כאשר בעל החשבון ו/או נהג בחשבונו מחנה את הרכב לגביו הוא מעוניין להפעיל את השירות ובכוונתו להמשיך ולנסוע בכלי תחבורה חלופי (לרבות תחבורה ציבורית ובאופניים), הואיל והמערכת עלולה לזהות את תזוזת כלי התחבורה החלופי כהזזת הרכב החונה ולהפסיק את החניה באופן אוטומטי.

ככל שיופעל שירות זזתי ולאחר מכן תחל נסיעה בכלי תחבורה חלופי, לא תעמוד לבעל החשבון ו/או לנהג בחשבון כל טענה כנגד פנגו, במידה ושירות זזתי הפסיק את החניה של רכב חונה, באופן אוטומטי. 

 • בשימוש בהתקן Bluetooth כל התקשרות נוספת בין המכשיר הסלולארי לבין ההתקן תפעיל את שרות זזתי, כך למשל ככל ויופעל שרות זזתי דרך התקן Bluetooth נייד אזי תיתכן התחברות מחודשת להתקן בעת מעבר בסמוך לרכב בו נמצא ההתקן או בעת הוצאת ההתקן מהרכב והשארתו דלוק. במקרים אלו, בשל זיהוי ההתקן יופעל שרות זזתי ו/או שרות סיום חניה אוטומטי ולא תעמוד כנגד פנגו כל טענה בקשר עם סיום החניה האוטומטי ותוצאות הדבר, ככל שלא תופעל חניה, מחדש.
 • בשימוש בשירות "זזתי" המבוסס על GPS במקרים בהם הפעלת החניה אינה נעשית בקרבת מקום החניה, לרבות במקרה בו הופעל שירות זזתי מרחוק (למשל על ידי נהג שאינו בקרבת הרכב החונה בגינו הופעל השירות), ייתכן והמערכת תזהה את תזוזת מפעיל השרות ו/או נסיעתו כמסיים חניה באופן אוטומטי. הופעל שירות זזתי מרחוק ונוצרה התחברות להתקן מזהה תזוזה, לא תעמוד לבעל החשבון ו/או למפעיל החניה כל טענה כנגד פנגו, במידה ושירות זזתי הפסיק את החניה של רכבך החונה, באופן אוטומטי.

שירות התזכורת האישית

 1. התזכורת תתבצע באמצעות שליחת SMS (במידה ולא ניתן מסיבה כלשהי לשלוח SMS תינתן ההתרעה באמצעות שיחה קולית).
 2. השירות הינו ללא הגבלה במספר התזכורות ו/או החניות שיבוצעו על ידי נהג בחשבון.
 3. כדי ליהנות משירות תזכורת אישית על הטלפון הנייד של הנהג בחשבון שמבקש לעשות שימוש בשירות להיות פתוח לקבלת הודעת SMS מספקי תוכן (ללא עלות נוספת).
 4. למען הסר ספק, על הנהג בחשבון העושה שימוש בשירות זה לפעול בהתאם להוראות השילוט באזורים המסומנים בכחול לבן ולהוראות חוקי העזר הרלוונטיים והאחריות לפעול כאמור, הינה באחריותו הבלעדית של הנהג הרלוונטי.
 5. לא תעמוד לנהג בחשבון ו/או לבעל החשבון כל טענה כנגד פנגו בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרם לך במידה ושירות התזכורת לא יפעל כראוי ו/או כמצופה והאחריות על הפסקת ו/או הארכת החניה מוטלת הנהג מפעיל החניה בלבד.

שירות החניון המהיר

1. השירות ניתן אך ורק בחניונים המפורטים ברשימת חניונים המופיעה באתר ובאפליקציה. רשימת החניונים המשתתפים בשירות נתונה לשינויים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל שינוי יעודכן ברשימת החניונים באתר ו/או באפליקציה.

2. החבילה כרוכה בהעברת מספרי הרכבים בחשבון לחניונים המשתתפים בשירות וכן בקבלת מידע על ידי החברה מאת חניונים המשתתפים בשירות בדבר הגעת הרכבים שבחשבון לחניון.

רישום לשירות יהווה את הסכמת בעל החשבון והסכמת מי מטעמו לאמור לעיל ויחשב כסעיף לטובת צד שלישי, לרבות לטובת בעלי החניונים ומפעיליהם העובדים בשיתוף פעולה עם החברה.

3. תעריף דמי החניה נקבע על ידי הנהלות/בעלי החניונים המשתתפים בשירות זה.

4. בעת אישור משתמש בחשבוi לתשלום באמצעות שירות "החניון המהיר"’ יחויב אמצעי התשלום המעודכן בחשבון בעל החשבון בתעריף המלא אותו גובה החניון במועד הרלוונטי, בהתאם למשך זמן החניה. התשלום יעשה באופן אוטומאטי, לאחר קבלת אישור מצד בעל החשבון ו/או נהג בחשבון לתשלום החניה באמצעות אמצעי התשלום המעודכן בחשבון .

5. על אף האמור, השירות כן יאפשר לממש הנחות כדלהלן:

א. תעריפי סופ"ש/ערב מוזלים, הניתנים באופן קבוע;
ב. הנחות בלעדיות ללקוחות החברה, כפי שיינתנו מעת לעת;
ג. הנחות תושב ו/או הנחות סטודנט קבועות בחניונים התומכים בהנחות מסוגים אלו דוגמאת חניוני אחוזת החוף ביחס לתושב תל אביב ולסטודנט אוניברסיטת תל אביב אשר רשם רכבו במנהל הסטודנטים.

6. הנחות אחרות בתעריפי החניונים, הניתנות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של החניון, לא ניתנות למימוש באמצעות שירות זה ולשם ניצול הנחה כלשהי בתעריפי החניון, יש לשלם בעמדות התשלום הפרוסות ברחבי החניון ולא באמצעות שירות זה.

כמו כן, למערכת החברה אין אפשרות לזהות רכב הנושא תו נכה, ולכן אין באפשרותה להעניק הנחות בחניונים לבעלי רכבים כאמור. על כן, לבעל רכב הנושא תו נכה אשר זכאי להנחות בחלק מהחניונים, מומלץ, ככל שחפץ הוא בהנחה כאמור, לשלם בעמדות התשלום בחניון המאפשרות קבלת הנחה לרכב הנושא תו נכה.

7. האחריות לעניין מימוש הנחות בתעריפי החניון מוטל על המשתמש בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר יגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו, מאי מימוש הנחה כלשהי בתעריפי החניון, עקב ביצוע התשלום באמצעות השירות.
8. אין מפעילי החניון ו/או בעלי החניונים ו/או פנגו ו/או מי מטעמם אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי החונה בחניון ו/או צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם חניית הרכבים בחשבון בחניון מהחניונים המשתתפים בשירות, לרבות בקשר ליציאת נוסעים מהחניון ו/או לחזרתם לחניון ו/או השימוש במתקנים העומדים לרשות הבאים אליו ו/או נסיעה בחניון, מכל סיבה שהיא.
9. ניתן להסיר את שירות "החניון המהיר" לאחר הרישום, בכל אחת מהדרכים המפורטות בסעיף "סיום ההתקשרות" להלן.

יובהר כי לא יהיה בהסרת השירות מהחבילה כדי לשנות ממחירה, ומחיר החבילה יהיה המחיר אשר הסכים לו בעל החשבון בעת ההתקשרות.

שירות איפה האוטו?

1. השירות פעיל רק בהפעלת חניה באמצעות אפליקציית פנגו לטלפון נייד.
2. על המכשיר להיות מחובר  למערכת  GPS ועל שירות המיקום  להיות מופעל בעת הפעלת החניה. לשם כך: יש להיכנס להגדרות, לשירותי מיקום, לאתר את פנגו ולוודא שהלחצן מופעל.
3. יש לוודא כי בוצעו הפעולות לעיל. לא בוצע פעולות אלה, לא תעמוד  כל טענה כנגד פנגו, במידה ושירות "איפה האוטו?" לא ימצא את מיקום החניה האחרונה המעודכנת במערכות פנגו ביחס לרכב.
4. במקרים בהם קיימת בעיה אצל ספק השירותים הסלולאריים כגון בעיות ברשת הסלולארית, בעיית זיהוי מיקום, קליטת לוויינים, תקלות במכשיר וכד' קיימת אפשרות כי שירות "איפה האוטו?" לא יפעל כהלכה ו/או בכלל, למרות הודעה זו.
5. במקרים כאמור, לא תעמוד לבעל החשבון ו/או לנהג בחשבון כל טענה כנגד פנגו, במידה ושירות "איפה האוטו?" לא ימצא את מיקום החניה האחרונה המעודכנת במערכות פנגו ביחס לרכב.

4. אופן התשלום עבור החבילה והשירותים בה

א. התשלום בגין השירות, יתבצע אחת לחודש באמצעות חיוב אמצעי התשלום המעודכן בחשבונך בחשבון הרלוונטי והחשבוניות בגין התשלום על החבילה תופקנה לחשבון באתר האינטרנט של פנגו, בכתובת www.pango.co.il וכן תוצגנה בחשבון באפליקציה.
ב. נוסף על התשלום בגין השירות, ככל שיעשה שימוש בשירות החניון המהיר, תשולם עלות החניה בהתאם לתעריפים שקבעו הנהלות החניונים המשתתפים בשירות זה, ללא עמלת ההפעלה בגין השירות, אך פנגו שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי זה ולקבוע כי שירות החניון המהיר יחייב בתשלום עמלת הפעלה ו/או כל תשלום אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
ג. אופן התשלום עבור דמי החניה בחניונים באמצעות שירות "החניון המהיר":

 1. תשלום דמי החניה בשירות החניונים ו/או החניון המהיר, בהתאם לתעריפים שקבעו הנהלות החניונים המשתתפים בשירות זה, ייעשה על ידי בעל החשבון באמצעות אמצעי התשלום המעודכן בחשבונו בפנגו.
 2. תשלום באמצעות הוראת קבע יחויב בסוף כל חודש, בעוד תשלום בכרטיס אשראי יחויב מיד בתום כל חניה. פנגו תהיה רשאית לשמור מסגרת תשלום בכרטיס האשראי מרגע הכניסה לחניון לצורך הבטחת התשלום ביציאה.
 3. את החיובים בגין החניה בחניונים אשר שולמו בכרטיס אשראי ניתן לראות באופן מיידי, עם יציאת הרכב מהחניון, בחשבון באתר פנגו ובאפליקציה וככל ששולמו בהוראת קבע, ניתן יהיה לראותם ב-1 לחודש הקלנדארי העוקב לחודש בו בוצעו החניות.
 4. חשבוניות בגין השירות, אשר התשלום במסגרתו בוצע בכרטיס אשראי, תופקנה מיד בתום החניה וביצוע חיוב התשלום, לכתובת הדוא"ל המעודכנת בחשבונך וכן לחשבונך באתר החברה ובאפליקציה. חשבוניות בגין השירות, אשר התשלום בגינן בוצע באמצעות הו"ק, תופקנה לחשבונך באתר האינטרנט של פנגו, ובאפליקציה ב-1 לחודש הקלנדארי העוקב לחודש בו בוצעו החניות.
 5. למען הסר ספק, תשלום דמי החנייה הנו עבור זכות החניה בחניון בלבד ולא עבור כל שירות אחר, לרבות שירותי שמירה, השגחה וכד' ולפיכך, לא יחולו בנסיבות העניין הוראות חוק השומרים התשכ"ז- 1967 וחובות הכלולות בו ואין בתשלום זה כדי להטיל חובה כלשהי על מפעילי החניון ו/או בעלי החניונים ו/או פנגו ו/או מי מטעמם.

פרטי בעל החשבון

בהצטרפות לשירות "Pango Simple", יעניק בעל החשבון הסכמתו לכך שהפרטים אשר מסר בעת פתיחת חשבונו בפנגו ו/או בהצטרפותך לחבילת "Pango Simple", ישמשו לשם משלוח דברי פרסומת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 וכן למשלוח הודעות דיוור ישיר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, מאת פנגו, על מנת שפנגו תוכל לעדכנו במוצרים ובשירותים העשויים לעניין אותו וכן בכל הנוגע לאספקת שירות זה.
בעל החשבון יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דברי פרסומת ופרסומות בדיוור ישיר, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור ו/או באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות של פנגו בטלפון מספר:- 4500*, דרך צור קשר באתר, באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל support@pango.co.il, בדואר רשום ובחשבונך באתר האינטרט.
ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההרשאה לסיומה בתוך 3 ימי עסקים.

סיום התקשרות

פנגו תהא רשאית לבטל את החבילה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה זה לא יהא בדבר משום הפרת התחייבויותיה בקשר עם מתן החבילה ובעל החשבון לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת החבילה. הודעה על ביטול החבילה תישלח לבעל החשבון פנגו לאחת מחלופות דרכי יצירת הקשר הקיימות אצל פנגו.
בעל חשבון יהא רשאי להפסיק את התקשרותו עם החברה באשר לשירות זה בכל עת, באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות- 4500*, דרך צור קשר באתר, באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל support@pango.co.il, בדואר רשום ובחשבונו באתר האינטרט (לשירותים אליהם ניתן להירשם באמצעות האינטרנט).
על מנת שתוסר החבילה באמצעות פניה בכתב על הפונה לציין את מספר הטלפון הנייד של בעל החשבון, את מספר תעודת הזהות של בעל החשבון, ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי המעודכן במערכת פנגו, את מהות הפניה ופרטי התקשרות- דוא"ל או טלפון, למקרה שמוקד שירות הלקוחות יבקש ליצור עם הפונה.

ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 3 ימי עסקים.

במידה ותתבקש הסרת חבילת Pango Simple, לא יתבטל הרישום לשירות ה"חניון המהיר".

פנגו בשירות עצמי

פנגו מזמינה את בעל החשבון להיכנס לאפליקציה בכל עת, שם תוכל:

 • לקבל מידע אודות חשבונו (פירוט השירותים הקיימים בחשבון, פירוט חניות וחשבוניות חודשיות).
 • לעדכן את פרטי החשבון- להוסיף מספרי רכבים, להוסיף מספרי טלפונים ניידים ללא הגבלה וכן לעדכן את כתובת הדוא"ל.