תנאי שירות - פנגו תדלוק

מעודכנים ליום 13.7.2020

שירות פנגו תדלוק ("שירות פנגו תדלוק" או "השירות") מאפשר לבעל חשבון שהפעיל את השירות ("בעל החשבון") לשלם עבור תדלוק הרכבים בחשבונו בתחנות הדלק של סונול המשתתפות בשירות ("תחנות סונול") וליהנות מהטבות שונות וצבירת נקודות (goods) במסגרת תכנית פנגו תדלוק אותן ניתן לממש ברשת Sogood (בחנויות Sogood המשתתפות בשירות) ("חנויות הנוחות").לרשימת התחנות והחנויות המשתתפות לחץ כאן.

השימוש בשירות הינו בכפוף להוראות מסמך זה ולתנאי השימוש הכלליים, מדיניות הפרטיות ולמידע המופיע באפליקציית פנגו ובאתר האינטרנט של פנגו בכתובת www.pango.co.il .

1. חשוב לדעת

א. הרישום לשירות הינו ללא עלות.

ב. לאחר הפעלת השירות לא ניתן לבטל אותו אך באפשרות בעל החשבון שלא לעשות שימוש בשירות זה.

ג. שרות פנגו תדלוק אינו פעיל ללקוחות בעלי דלקן, ללקוחות עסקיים ופרטיים בעלי 10 רכבי חברה ומעלה. כמו כן, לא ניתן לצרף לשרות חשבונות בעלי הו"ק.

ד. שירות פנגו תדלוק יינתן רק בתחנות התדלוק של סונול וחנויות הנוחות Sogood המשתתפות בתכנית.

ה. שימוש בדרכי תשלום אחרות (שאינן באמצעות אפליקציית פנגו) לא יזכו את בעל החשבון בצבירת נקודות והטבות בשירות פנגו תדלוק.

ו. כמפורט בהרחבה בתנאי שימוש אלו, לשם מתן השירותים בחבילה זו נדרשת פנגו להעביר ולקבל מידע לצדדים שלישיים המשתפים עמה פעולה לשם מתן השירות, לרבות החברה אשר מתפעלת את שירות ההטבות והנקודות של פנגו תדלוק וסונול עימה משתפת החברה פעולה בקשר עם התשלום  (להלן: "חברת התפעול"), למידע נוסף לגבי השימוש במידע אודות משתמשים ראו את מדיניות הפרטיות של פנגו.

ז. בהפעלתו את השירות יאשר בעל החשבון לקבל הודעות שירות ושיווק, בין היתר המותאמות אישית לצרכיו, לפרטי הקשר המעודכנים בחשבונו, בקשר עם שירות זה.

ח. בזמן התדלוק יש להשאיר את המכשיר הנייד בתוך הרכב.

2. צבירת נקודות- goods:

בגין תדלוק בתחנות סונול ו/או רכישת מוצרי סונול בחנויות הנוחות באמצעות האפליקציית פנגו והשירות, בעל החשבון יצבור נקודות goods, כמפורט להלן:

א. בגין רכישה של 2 ליטר דלק, יצבור בעל החשבון 1 נקודות goods.

ב. בגין רכישה ב-2 ש"ח בחנויות הנוחות, יצבור בעל החשבון 1 נקודות goods.

ג. צבירת goods ומימושן תתאפשר במהלך 6 חודשים קלנדאריים ("התקופה") ועד לצבירה מקסימאלית של 500 goods, בכל תקופה. בתום התקופה ימחקו ה-goods מחשבון פנגו תדלוק ותחל צבירה מחודשת של goods. במידה והשימוש הראשון בשירות פנגו תדלוק המזכה ב-goods יהיה במהלך חודש קלנדרי מסויים, מניין התקופה יחל מתחילת החודש בו החלה הצבירה ויסתיים בתום 6 חודשים קלנדאריים.

במידה ומומשו חלק מה-goods במהלך התקופה, ניתן יהיה להמשיך ולצבור goods, בתנאים האמורים לעיל, עד לסוף התקופה.

ד. יובהר כי לא ניתן יהיה לצבור goods בתדלוק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי ו/או ברכישת מוצרים/שירותים כגון מוצרי צריכה בפיקוח, סיגריות וטבק, מוצרי חשמל, אלקטרוניקה, ממונעים, כרטיס תדלוק (מכל סוג שהוא), עיתונים, חבילות סלולר וטלפונים ניידים, ובגין שירתים שונים שניתנים בתחנות סונול כגון משיכת מזומן וכדומה ו/או שירותים אחרים עליהם תחליט סונול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ואשר יעודכנו בתנאי שימוש אלו מעת לעת.

ה. כל שבר goods השווה או העולה על 0.5, יעוגל כלפי מעלה, ותיצבר נקודת goods שלמה וכל שבר goods עד וכולל 0.49, יעוגל כלפי מטה ונקודת ה-goods תתאפס. לדוגמא: עבור רכישה בחנות הנוחות בסכום של 50.6 ש"ח תיצברנה 25 נקודות goods בעוד שעבור רכישה בחנות הנוחות בסכום של 61 ש"ח תיצברנה 31 נקודות goods.

ו. החברה תהה רשאית לשנות את אופן צבירת הנקודות מעת לעת בהתאם להוראות הדין. במידה ואופן הצבירה ישתנה תעדכן החברה את הלקוחות.

3. קבלת הטבות והצעות ערך

כחלק מהשירות יקבל בעל החשבון מבצעים, הטבות והצעות ערך שונות ("קופונים") לרכישת מוצרים בחנויות הנוחות, אשר בחלקם עשויים להיות מותאים לו אישית בהתאם להיסטוריית הרכישות של בעל החשבון בשירות פנגו תדלוק.

בהפעלתו את השירות יאשר בעל החשבון קבלת הודעות שירות ושיווק, בין היתר המותאמות אישית לצרכיו, לפרטי הקשר המעודכנים בחשבונו, בקשר עם שירות זה.

4. מימוש השירות

צבירת ומימוש ה-goods והקופונים בשירות פנגו תדלוק יעשו באמצעות אפליקציית פנגו בלבד ויהיו כפופים למלאי הקיים בחנויות הנוחות, ולפנגו אין ולא תהא כל אחריות לספק את המוצרים החסרים.

שימוש בדרכי תשלום אחרות (שאינן באמצעות אפליקציית פנגו) לא יזכו את בעל החשבון בצבירת נקודות והטבות בשירות פנגו תדלוק.

5. אופן התשלום עבור שירות פנגו תדלוק

א. הפעלת השירות הינה ללא עלות. בעל החשבון ישא בעלות התדלוק ו/או הרכישה בחנות הנוחות בלבד.

ב. החיוב בתשלום בגין תדלוק ו/או רכישות שבוצעו בפועל בתחנות סונול ובחנויות הנוחות יתבצע על ידי חברת סונול מיד עם מועד ביצוע התשלום עבור המוצרים שנרכשו, באמצעות חיוב כרטיס האשראי המעודכן במערכת פנגו.

ג. את החיובים בגין התדלוקים ו/או הרכישות בחנות הנוחות ניתן יהיה לראות בחשבון באתר פנגו או באפליקציה, מיד לאחר החיוב.

ד. חשבונית בגין השירות תופק בעמדת התדלוק ו/או בקופת חנות הנוחות.

ה. אופן התשלום

   1. תדלוק

    א. בעל החשבון ייכנס למתחם תחנת סונול ויעצור בסמוך למשאבת דלק.

    ב. בעל החשבון יזין את מס' המשאבה ויאמת את זהותו, בהתאם לאמצעי האימות שהוגדר באפליקציית פנגו.

    ג. עם אימות הפרטים ע"י בעל החשבון, הפיה תיפתח ובעל החשבון יוכל לצאת מהרכב ולתדלק את רכבו.

    ד. בזמן התדלוק יש להשאיר את המכשיר הנייד בתוך הרכב.

   2. חנויות הנוחות

     הרכישה בחנות הנוחות ו/או מימוש ה-goods והקופונים יתבצעו לאחר אימות זהות בעל החשבון באמצעות הצמדת הטלפון לסורק או ע"י מסירת קוד למוכרן.

     לאחר הזיהוי, מערכת סונול תחייב ותגבה את התשלום מאמצעי התשלום המעודכן במערכת פנגו ותממש את הקופון ו/או ה-goods, לפי הרלוונטי.

6. שימוש בפרטי הלקוח

לשם מתן השירותים בחבילה זו נדרשת פנגו להעביר ולקבל מידע מצדדים שלישיים המשתפים עמה פעולה לשם מתן השירות, לרבות חברת התפעול עימה משתפת החברה פעולה בקשר עם התשלום, למידע נוסף לגבי השימוש במידע אודות משתמשים ראו את מדיניות הפרטיות של פנגו.  

בעת הפעלת השירות בחשבון יביע בעל החשבון הסכמתו כי תתבצע העברת מידע בין פנגו, חברת התפעול וסונול לצורך מתן השירות ובכלל זאת יועבר ויוחלף מידע אודות שימוש בעל החשבון בשירות, רכישות שביצע בחנות הנוחות, מידע לגבי תדלוק שביצע באמצעות השירות ומידע לגבי הטבות וקופונים שמומשו.

יובהר, כי פנגו הנה האחראית הבלעדית למדיניות הפרטיות של לקוחותיה ושמירה עליהם ופרטיהם אינם ידועים לסונול ו/או חברת התפעול, אולם פנגו אינה אחראית על איסוף מידע אודות הרגלי צריכה על ידי חברת התפעול ו/או סונול באופן עצמאי ו/או כחלק ממתן שירות פנגו תדלוק, לרבות בגין תדלוק ו/או רכישה בחנויות הנוחות על ידי בעל החשבון.

7. פרסום ודיוור ישיר

בעת הפעלת השירות בחשבון, בעל החשבון מעניק את הסכמתו לכך שהפרטים אשר מסר בעת פתיחת חשבונו בפנגו ו/או צירוף החשבון לשירות, ישמשו לשם משלוח דבר פרסומת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ו/או דיוור ישיר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, מאת פנגו על מנת שפנגו תוכל לעדכנו במוצרים ובשירותים העשויים לעניין את בעל החשבון בהטבות, לרבות הודעות Push במכשיר הסלולרי הכוללות מידע על הטבות או מבצעים מותאמים אישית להרגלי השימוש האישיים של בעל החשבון שהצטרף לשירות פנגו תדלוק (בהתאם להיסטורית הרכישות בשירות פנגו תדלוק). 

לבעל החשבון תהא הזכות להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דברי פרסומת ופרסומות בדיוור ישיר, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור ו/או באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות- 4500*, דרך צור קשר באתר, באמצעות פנייה לכתובת המייל support@pango.co.il, בדואר רשום ובחשבונו באתר האינטרנט.

ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההרשאה לסיומה בתוך 3 ימי עסקים.

8. אחריות

א. יובהר, כי המחירים המחייבים הם המחירים המופיעים בתחנות סונול ובחנויות הנוחות, לרבות מחירי הדלק והמוצרים בחנויות הנוחות Sogood, ופנגו לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לבעל החשבון בגין חיובו בהתאם למחירים אלו.

ב. האחריות המלאה, היחידה והבלעדית לזמינות השירות בתחנות סונול ובחנויות הנוחות, משך ביצועו, מתקני התחנה, מיומנות התחנה והעובדים, טיב השירות וכיוצ"ב, הינה של סונול בלבד.

ג. אין פנגו ו/או מי מטעמה אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש, כלפי לקוח פנגו ו/או צד ג' כלשהו, הקשורים במישרין או בעקיפין עם שימוש בשירות פנגו תדלוק.

9. סיום ההתקשרות

א. שירות תדלוק פנגו הינו שירות בסיסי במערכות החברה ולא ניתן לבטל הפעלתו. באפשרות בעל החשבון שלא לעשות בו שימוש.


ב. הינך רשאי להפסיק את התקשרותך עם פנגו בכל עת באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות ב-4500*, דרך צור קשר באתר, באמצעות פנייה לכתובת המייל support@pango.co.il, בדואר רשום לכתובת המפורטת בתחתית העמוד ובחשבונך באתר האינטרט (ביחס לשירותים אליהם ניתן להירשם באמצעות האינטרנט ולמעט סגירת החשבון).

בפניה באמצעות דוא"ל, "צור קשר" באתר ובדואר רשום עליך לציין את מספר הטלפון הנייד של בעל החשבון, את מספר תעודת הזהות של בעל החשבון, ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי המעודכן במערכת פנגו, את מהות הפניה ופרטי התקשרות- דוא"ל או טלפון, למקרה שמוקד שירות הלקוחות יבקש ליצור עמך קשר.

ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 5 ימי עסקים.

ג. מובהר בזאת כי אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות בעל החשבון לתשלום בעבור תדלוק ו/או בחנות הנוחות ו/או בגין שימוש בחניה או בגין כל שירות משירותי החברה או בגין התחייבויות אחרות של בעל החשבון אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות.

ד. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם בעל החשבון או לחסום חשבון מלבצע פעולות, כדלקמן: (1) קיימת בעיה בחיוב בעל החשבון באמצעי התשלום אשר נמסר על ידו; (2)  בעל החשבון מכחיש עסקה כלשהי הרשומה בחשבונו; (3) התקבלה תלונה מטעם צד שלישי ביחס לשימוש לא מורשה בחשבון ו/או במספר הטלפון ו/או מכשיר הטלפון הסלולארי ו/או מספר הרכב (4) בעל החשבון הפר את תנאי, לרבות התחייבותו לביצוע תשלומים; (5) בעל החשבון מסר לחברה מידע שאינו נכון.