ראשון לציון -"סונול"

ראשון לציון -"סונול"- רח' רוז'נסקי.