תנאי שימוש בשירות פנגו חילוץ

תנאי שירות חבילת חילוץ

שירות חילוץ רכב של פנגו מבטיח לך שקט נפשי גם בדרך

עלות השירות: 7.90 ש"ח לחודש עבור כל רכב אשר רשום בחשבון ו/או יצורף לחשבון בעתיד.

חבילת החילוץ כוללת:

 • החלפת גלגל;
 • מונית ליעד במקרה של תאונת דרכים;
 • טעינת מצבר;
 • אספקת דלק;

כדי להפעיל שירות משירותי חבילת החילוץ יש לחייג למוקד שגריר פנגו באמצעות לחיצה על הכפתור במסך חילוץ באפליקציה או בטלפון 0722444507.

השירותים הניתנים בחבילת החילוץ של פנגו:

 1. החלפת גלגל

לצורך החלפת גלגל תגיע ניידת שירות למקום הרכב לביצוע החלפת גלגל.

חשוב לדעת:

 • השירות מותנה בקיום גלגל חלופי תקין ברכב.
 • השירות מותנה בתקינות הגלגלים המוחלפים וחלקיהם (ברגים, אומים).
 • השירות ניתן לרכבים פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון.
 • נותן השירות לא יבצע החלפת גלגל בכבישים בהם יש סכנה ממשית לחיי אדם (אוטוסטרדות). במקרים אלו החלפת הגלגל תעשה בנקודה בטוחה אליה יגיע הרכב.

2. הסעת לקוח במקרה של תאונה

במקרה בו הרכב אינו כשיר לנסיעה כתוצאה מתאונת דרכים, זכאי הלקוח להסעה ממקום התאונה ליעד לבחירתו.

אופן מתן השירות:

השירות יינתן באמצעות מונית שתגיע למקום התאונה בלבד, סמוך לקרות האירוע.
השירות יינתן בתוך שעה מקבלת כל פרטי הקריאה הנדרשים במוקד, למעט במקרים הבאים:

 • בימים בהם שינויי מזג האוויר קיצוניים (שרב, גשם).
 • באזורים שמחוץ לערים יינתן השירות תוך שעה, בתוספת זמן הנסיעה מהעיר הקרובה.
 • באירועים הנובעים מכוח עליון ובכפוף מפגעי תעבורה והגבלות ביטחוניות.

חשוב לדעת:

 1. ההסעה תהיה ליעד אשר נמצא ברדיוס של עד 50 ק"מ ממקום התאונה.
 2. השירות יינתן בכל הארץ, למעט שטחים שאינם בשליטה ישראלית, שטחים הנמצאים דרומית לצומת הערבה, מזרחית למעלה אדומים ובשטחי האוטונומיה. על אף האמור, השירות יינתן בערד.
 3. השירות יינתן רק ממקום התאונה ולא ממגרשי חניה משטרתיים ו/או מגרשי אחסנה בשרות המשטרה ו/או ביתו של המנוי ו/או מוסכים.
 4. ניתן לקבל את השירות פעם אחת בגין מקרה של תאונה.

3. טעינת מצבר

במקרה בו הרכב אינו מניע בעקבות מצבר ריק, תגיע ניידת שירות למקום הרכב לשם התנעת הרכב.

בימים אלה פנגו מעניקה ללקוחות שירות החילוץ הטבה ברכישת מצבר לרכב.
במידה ותאלץ להחליף את מצבר רכבך, תהיה זכאי לקבל 40% הנחה, ממחיר המחירון של נותן השירות, ברכישת מצבר חדש משירות הדרכים.

חשוב לדעת:

 1. במידה ומקור הבעיה אינו בטעינת המצבר אזי יוצע שירות דרך בתשלום ללקוח על פי מחירון קיים של נותן השירות.
 2. הנך זכאי להתנעה אחת בגין מקרה או שורת מקרים הקשורים קשר סיבתי האחד לשני. במקרה של מחלוקת יועבר הנושא להכרעת שמאי רכב מוסמך ותידרש לשלם תשלום דחוי עבור ההתנעה הנוספת.
 3. השירות יינתן בתנאי שתימצא אפשרות גישה ישירה לניידת תיקוני דרך תקנית.
 4. השירות יינתן בתוך 3 שעות מקבלת כל פרטי הקריאה הנדרשים במוקד.
 5. התשלום עבור המצבר יעשה ישירות לחברת לנותן השירות, אשר הוא מספק את המצבר החדש והוא האחראי היחיד למצבר החדש ולתקינותו. פנגו לא תישא בכל הוצאה ו/או נזק שיגרם למנוי לשירות ו/או לרכושו בעקבות רכישת מצבר חדש ו/או התקנתו ו/או שימוש בו.
 6. פנגו שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן ההטבה, על פי שיקול דעתה.
 7. למען הסר ספק, בסיום תקופת ההטבה, תמשיך התקשרות זו, ופנגו תמשיך להעניק את שירות החילוץ בעלות של 7.90 ש"ח לחודש, לרכב, כאמור לעיל ולהלן.

4. אספקת דלק

במידה שרכב הזכאי לשירות, נתקע בלי דלק ונעצר בצד הדרך, נציג שירות יגיע לרכבו בטווח של עד 3 שעות,  יסיע את הנהג לתחנת הדלק הקרובה לשם תדלוק מיכל דלק נייד, אשר ישולם על ידי הנהג, יחזיר אותו לרכב וייסייע לו להעביר את הדלק מהמיכל הנייד למיכל הדלק ברכב. 

הערות כלליות:

 1. לקוח המצטרף לחבילת החילוץ מקבל על עצמו את תנאי השימוש הכלליים של פנגו
 2. כפי שמופיעים באתר פנגו.
 3. ניתן יהיה לממש את השירותים בתוך 24 שעות ממועד הרישום.
 4. השירות ניתן 24 שעות ביממה, בכל יום בשנה פרט ליום כיפור.
 5. בערב יום הכיפורים לא יינתנו שירותים שלוש שעות לפני כניסתו ובמוצאי יום הכיפורים, יחודשו השירותים שלוש שעות לאחר צאתו של יום הכיפורים, למעט אם צוין אחרת באופן פרטני.
 6. זמן ההגעה מתואם עם הלקוח, בהתאם למיקומו והעומסים בכבישים.
 7. השירות יינתן בכל הארץ, למעט שטחים שאינם בשליטה ישראלית וכן בשטחים העלולים לסכן את בטיחותו של נותן השירות ו/או מי מטעמו ו/או את הרכב, על פי שיקול דעתה הבלעדי של נותן השירות ו/או מי מטעמו או על פי הנחיות רשויות הביטחון, למעט אם צוין אחרת באופן פרטני.
 8. המנוי לשירות זה יישא בעלות מגרשי חנייה בתשלום ו/או כביש הנתיב המהיר, ככל שלשם מתן מי מהשירותים יהיה על ניידת השירות להיכנס למגרש חנייה בתשלום ו/או לעבור בכביש הנתיב המהיר  וזאת בתוספת דמי טיפול העומדים על 15 ₪.
 9. השירות לבעלי רכבים פרטיים ועסקיים עד 10 רכבים (השירות ספציפי לרכב לו נרכש המנוי)
 10. השירות הינו על פי חשבון לקוח והשירות והתשלום הינו עבור כל רכב בחשבון.
 11. בעת רישומך לשירות הינך מאשר העברת דו-כיוונית בין פנגו לנותן השירות של פרטים הנחוצים לשם מתן שירות זה בלבד.
 12. האחריות המלאה, היחידה והבלעדית לכל עניין הקשור בשירות זה הינה על נותן השירות בהתאם לכתבי השירות שלו ופנגו לא תישא בכל אחריות בקשר עם מתן שירות זה.
 13. נכון למועד זה, נותן השירות הינו חברת שגריר מערכות רכב בע"מ, אך פנגו תהא רשאית להוסיף נותן שירות ו/או להחליף את נותן השירות הנוכחי בכל נותן שירות אחר בהתאם לשיקול דעתה ולמנוי לשירות זה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם החלפת נותן השירות.
 14. השרות אינו מחייב את החברה ו/או מי מטעמה לספק ללקוח שירותים מכל מין וסוג שהוא זולת השירותים המפורטים במסגרת מסמך זה. למניעת הסר כל ספק, השירות אינו כולל שירותי נשיאה, אחסון, הובלה וכיוצ"ב הנדרשים לנכים בעלי נכויות שונות. ללקוח לא תעמוד כל טענה כנגד פנגו בקשר עם האמור לעיל.


אופן התשלום עבור השירות

התשלום בגין השירות, יתבצע אחת לחודש וייעשה על ידי המנוי לחברה, באמצעות כרטיס האשראי של המנוי אשר פרטיו הוזנו במערכות החברה.

חשבונית בגין השירות תופק לחשבון המנוי באתר האינטרנט של פנגו, בכתובת www.pango.co.il.

סיום התקשרות

 1. המנוי זכאי להפסיק את התקשרותו עם החברה באשר לשירות החילוץ בכל עת, באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות- 4500*, דרך צור קשר באתר, דואר רשום או באמצעות פנייה לכתובת המייל  support@pango.co.il . ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 3 ימי עסקים
 2. פנגו תהא רשאית להתקשר עם מפעילים אחרים או נוספים לצורך מתן שירות החילוץ ובמקרה זה תהא רשאית לשנות ו/או לעדכן את רשימת נותני השירותים, מעת לעת.
 3. פנגו תהא רשאית לבטל את השירות בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה זה לא יהא בדבר משום הפרת התחייבויותיה בקשר עם מתן שירות החילוץ והלקוח לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת השירות. הודעה על ביטול השירות תישלח ללקוח פנגו לאחת מחלופות דרכי יצירת הקשר הקיימות אצל פנגו.

מידע נוסף

 1. מנוי המצטרף לשרות זה מקבל על עצמו את תנאי השימוש הכלליים של פנגו כפי שמופיעים באתר פנגו.
 2. לקוח פנגו, המבקש לממש את שירות פנגו חילוץ, נותן הסכמתו לכך שהפרטים אשר מסר בעת פתיחת חשבונו בפנגו ו/או הצטרפותו לשירות פנגו חילוץ, ישמשו לשם משלוח דברי פרסומת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982, מאת פנגו על מנת שפנגו תוכל לעדכנו במוצרים ובשירותים העשויים לעניין אותו וכן בכל הנוגע לאספקת שירות זה.
 3. הלקוח יהא רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דברי פרסומת, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור ו/או באמצעות שיחה עם נציג במוקד שירות הלקוחות של פנגו בטלפון מספר: 4500*. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההרשאה לסיומה בתוך 3 ימי עסקים.
 4. לפרטים נוספים אודות השירותים השונים, הינכם מוזמנים להיכנס לאתר פנגו בכתובת: www.pango.co.il. ניתן לפנות בצור קשר שבאתר או להתקשר למוקד שירות הלקוחות בטלפון 4500*. שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות: ימים א'-ה' בין השעות 07:00-19:00, יום ו' בין השעות 07:00-14:00.