תנאי שירות - תיקון פנצ׳ר

השירות זמין לרכב פרטי בבעלות פרטית בלבד. רכבים מהסוג הבא לא נכללים: מונית, רכב אספנות, רכב בבעלות חברת ליסינג או חברה להשכרת רכב, רכב במשקל מעל 4 טון, רכב דו גלגלי, כלי תחרותי המשמש לנהיגה ספורטיבית, רכב שהצמיגים שלו ניזוקו בכביש לא סלול, או רכב שבעליו עשה שימוש לרעה ו/או נהג בחוסר תום לב בזכאות שלו. למרות האמור לעיל, רכב פרטי בבעלות חברה קטנה המעסיקה עד 10 עובדים ומחזיקה בבעלותה עד 10 רכבים פרטיים, יוכל להצטרף לשירות תיקון פנצ'ר, בכפוף לאישור שלנו.
רישומי BDI משמשים כראייה עבורנו לגודל החברה.
השירות לא קובע מסגרת זמן כלשהי למימוש התיקון ו/או כמות התיקונים, למעט, בהתאם להוראות משרד התחבורה בדבר תיקון תקרים.
ההצטרפות לשירות תיקון פנצ'ר מצריך החלפת מידע בין פנגו לתחנות המשתתפות בשירות, אודות כלי הרכב הפרטיים בבעלותך.
האחריות המלאה, היחידה והבלעדית לכל עניין הקשור בשירות תיקון פנצ'ר היא של מפעיל התחנה המשתתפת בשירות. 
פנגו רשאית להתקשר עם מפעילים אחרים או נוספים לצורך מתן שירות תיקון פנצ'ר. 
פנגו רשאית לבטל את שירות תיקון פנצ'ר בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.